Garanti

Garantier på material och arbete

2 års garanti på material
2 års garanti på utförda arbeten
Material som kund tillhandahåller lämnas ingen garanti

Du kan läsa mer på Konsumentverkets hemsida.